Featured model: Charlize Theron
Konferanslar
Web Sitemize Hoşgeldiniz...
  Reklamlar Sağ
   
   Vakif Hakkında

                                         Vakıf Hakkında

    

                       Aydınlar arasında.maddi ve manevi, sahada yardımlaşma ve dayanışmayı temin ederek,sınai. iktisadi, sosyal ekonomik ve kültürel konularda ilmi araştırmalar,ve incelemeler yapmak.

                     Yurt içinde ve yurt dışında, Türk Milli Kültürünün tanıtılmasını, geliştirilmesini,muhafazasını,Türk Gençlerinin Milli Kültürlerine bağlı olarak yetişmelerini ve bu suretle,Vatana ,Millete, hizmette bulunmalarını,temin ve teşvik etmek bu maksatlarla ilgili  faaliyetleri, maddi ve manevi yönden desteklemektir.

     TÜRK AYDINLARI VAKFI

   1992 Yılında Ülkemize ve topluma hizmet etmek maksadıyla kurulmuştur.

         VAKFIN BÜNYESİNDEKİ  BİRİMLER.

   Tav. girişimci   liderlik Akademisi

   Türk Düşüncesi Araştırma Merkezi

   Türk  Dünyası Diaspora Hareketi